Chúng tôi tìm được 68 việc làm phù hợp với hồ sơ của bạn

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Tổ trưởng - Nước Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Cứu hộ bãi biển Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Ca trưởng An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Phụ trách KD- Lữ hành Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Đồ vải/Giặt là/ chạy đồ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Tổ trưởng Nhà hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Thư ký Bộ phận Kỹ thuật Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Nhân viên bếp 3 (Phụ bếp) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Nhân viên bếp 1+2 Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Kế toán Thanh toán Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Giám sát Kế toán doanh thu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Kỹ thuật Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Nhân viên Tạp vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Phụ trách Bếp Canteen Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Tổ trưởng Bếp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Thư ký Tổng bếp trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Giám sát Bếp chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Phụ Trách Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Tổng bếp trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Nhân viên Hành lý Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Nhân viên Dịch vụ khách hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Nhân viên Lễ Tân ( ngoài sảnh) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Trực ca Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Trưởng Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Điều phối viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Đặt phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Doanh thu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024