Chúng tôi tìm được 68 việc làm phù hợp với hồ sơ của bạn

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giám sát Giặt là Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Làm phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Tầng (Cắm Hoa) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Cắm hoa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Thư ký bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Trưởng bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024