Chúng tôi tìm được 180 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân viên Lễ Tân ( ngoài sảnh) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Trực ca Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Trưởng Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Điều phối viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Đặt phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Doanh thu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Chuyên viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát An Ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Hồ bơi Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Khu vui chơi trẻ em Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phòng tập Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý thể thao giải trí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Trị liệu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý Spa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Kho Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát chi phí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kế toán tổng hợp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát tài chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Y tá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Chuyên viên Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Trưởng phòng Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2023
Tổ trưởng Điện Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kỹ sư trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Lễ tân Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phục vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023