Chúng tôi tìm được 181 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân viên Dịch vụ khách hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Nhân viên Lễ Tân ( ngoài sảnh) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Trực ca Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Trưởng Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Điều phối viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Giám sát Đặt phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Quản lý Doanh thu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/01/2024
Chuyên viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát An Ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Hồ bơi Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Khu vui chơi trẻ em Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phòng tập Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý thể thao giải trí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Trị liệu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý Spa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Kho Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát chi phí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kế toán tổng hợp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát tài chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Y tá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Chuyên viên Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Trưởng phòng Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2023
Tổ trưởng Điện Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kỹ sư trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Lễ tân Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023