Chúng tôi tìm được 71 việc làm phù hợp với hồ sơ của bạn

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Chuyên viên Kinh doanh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát An Ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Hồ bơi Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Khu vui chơi trẻ em Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phòng tập Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý thể thao giải trí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Trị liệu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý Spa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Kho Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát chi phí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kế toán tổng hợp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kiểm soát tài chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Y tá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Chuyên viên Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Trưởng phòng Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2023
Tổ trưởng Điện Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Kỹ sư trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Lễ tân Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phục vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Tổ trưởng Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Giám sát F&B Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Giám sát Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Trưởng bộ phận Ẩm thực Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên May vá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Giặt là Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023