Chúng tôi tìm được 71 việc làm phù hợp với hồ sơ của bạn

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giám sát Giặt là Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Làm phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Tầng (Cắm Hoa) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Cắm hoa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Thư ký bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Trưởng bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên phục vụ nhà hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Nhân viên pha chế cửa hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Quản lý nhà hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021