Chúng tôi tìm được 181 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 12/04/2024 30/04/2024
KẾ TOÁN KHÁCH SẠN Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Hà Nội, Quảng Ninh 12/03/2024 30/04/2024
KẾ TOÁN KHÁCH SẠN Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Hà Nội, Quảng Ninh 12/03/2024 31/03/2024
Chuyên viên cung ứng tập trung đối với với khối Khách sạn Tập đoàn CEO Hà Nội 04/03/2024 20/04/2024
Chuyên viên cung ứng Tập trung đối với khối khách sạn Tập đoàn CEO Hà Nội 04/03/2024 20/04/2024
Chuyên viên Đấu thầu Tập đoàn CEO Hà Nội, Quảng Ninh 16/11/2023 15/04/2024
Tuyển dụng Trưởng phòng tour Inbound Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Hà Nội 05/10/2023 31/10/2023
Tuyển dụng Nhân viên sale tour Outbound Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Hà Nội 04/10/2023 31/10/2023
Tổ trưởng - Nước Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Cứu hộ bãi biển Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Ca trưởng An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Phụ trách KD- Lữ hành Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Đồ vải/Giặt là/ chạy đồ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 04/10/2023 31/03/2024
Tổ trưởng Nhà hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Thư ký Bộ phận Kỹ thuật Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Nhân viên bếp 3 (Phụ bếp) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Nhân viên bếp 1+2 Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 03/10/2023 31/03/2024
Kế toán Thanh toán Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Giám sát Kế toán doanh thu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Kỹ thuật Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Nhân viên Tạp vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2023
Phụ trách Bếp Canteen Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Nhân viên Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Tổ trưởng Bếp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/03/2024
Thư ký Tổng bếp trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Giám sát Bếp chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Phụ Trách Bếp bánh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Tổng bếp trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023
Nhân viên Hành lý Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 02/10/2023 31/12/2023