Chúng tôi tìm được 181 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân viên Phục vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Tổ trưởng Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Giám sát F&B Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/01/2024
Giám sát Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Trưởng bộ phận Ẩm thực Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên May vá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Giặt là Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Giặt là Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Làm phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Tầng (Cắm Hoa) Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Nhân viên Cắm hoa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023
Giám sát Vệ sinh công cộng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Thư ký bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Trưởng bộ phận Buồng phòng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/01/2024
Chuyên viên kinh doanh tour nội địa Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Hà Nội 18/08/2023 30/09/2023
Trưởng phòng Du lịch Outbound Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Hà Nội 01/08/2023 31/08/2023
Chuyên viên Thiết kế Tập đoàn CEO Hà Nội 07/07/2023 15/09/2023
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT THIẾT KẾ - KIẾN TRÚC Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/06/2023 15/04/2024
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT THIẾT KẾ - KẾT CẤU Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/06/2023 15/04/2024
KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH - QUẢNG NINH Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/06/2023 31/07/2023
KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG - QUẢNG NINH Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/06/2023 30/04/2024
Kế toán hợp nhất Tập đoàn CEO Hà Nội 15/06/2023 30/07/2023
Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tập đoàn CEO Hà Nội 15/06/2023 30/06/2023
Kỹ sư Điều hòa Không Khí Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 14/03/2023 31/05/2023
Chuyên viên Quản trị hệ thống Tập đoàn CEO Hà Nội 06/03/2023 31/03/2023
KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 20/02/2023 31/03/2023
Chuyên viên Quan hệ cổ đông Tập đoàn CEO Hà Nội 19/10/2022 31/12/2022
Phó Giám đốc Ban Pháp chế Tập đoàn CEO Hà Nội 19/10/2022 19/10/2022