CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O (CEO Group)

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Điện thoại: (+84 4) 3 787 5136 - Fax: (+84 4) 3 787 5137

Email: nhansu@ceogroup.com.vn

Website: www.ceogroup.com.vn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4 3875 7440       Fax: 84.4. 3787.5722

Email: xd_tchc@ceoxaydung.com.vn

Website: www.ceoxaydung.com.vn

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ C.E.O (CEO DỊCH VỤ)

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.37856926        Fax:  84.4.37856925

Email: info@ceos.vn

Website: www.ceos.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH C.E.O (CEO DU LỊCH)

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Điện thoại:  04.3753.5588                                            

Email:  hr@ceotravel.vn

Website: http://ceotravel.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC (CEO PHÚ QUỐC)

Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, Ấp Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

Điện thoại: 0773.980.026                                              Fax:  0773.980.026

Email:  phuquoc@ceogroup.com.vn

Website: http://ceotravel.vn

Hãy để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất