Chúng tôi tìm được 144 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Chuyên viên Marketing Tập đoàn CEO Hà Nội 29/03/2022 28/04/2022
Kỹ sư Giám sát hạ tầng Tập đoàn CEO Phú Quốc 23/03/2022 22/04/2022
Chuyên viên Pháp chế Tập đoàn CEO Hà Nội 22/03/2022 21/04/2022
Chuyên viên Đào tạo Tập đoàn CEO Hà Nội 17/03/2022 30/04/2022
Chuyên viên Quản lý hồ sơ dự án Tập đoàn CEO Hà Nội 17/03/2022 16/04/2022
Kỹ sư an toàn (Vân Đồn - Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/03/2022 31/08/2022
Kiến trúc sư (Vân Đồn - Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 16/03/2022 30/06/2023
Nhân viên Lễ tân hành chính Tập đoàn CEO Hà Nội 01/03/2022 31/03/2022
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ BA Tập đoàn CEO Hà Nội 01/03/2022 31/03/2022
Kỹ sư giao thông (Vân Đồn - Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 01/03/2022 30/09/2022
Kế toán doanh thu và công nợ Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Hà Nội 01/03/2022 31/10/2022
Kỹ sư cấp thoát nước Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 25/02/2022 31/03/2023
Kỹ sư xây dựng Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 25/02/2022 31/03/2023
Chuyên viên Pháp chế Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 25/02/2022 30/06/2022
Chuyên viên kiểm soát thiết kế - kết cấu ( Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 25/06/2021 31/08/2023
Chuyên viên Marketing và Truyền thông Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 14/06/2021 31/07/2022
Kế toán nhà hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Nhân viên phục vụ nhà hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Nhân viên pha chế cửa hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Quản lý nhà hàng Coffee Vân Đồn Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Quảng Ninh 13/05/2021 15/06/2021
Chuyên viên IR Tập đoàn CEO Hà Nội 08/04/2021 30/05/2021
Chuyên viên Phát triển Dự án Tập đoàn CEO Hà Nội 29/03/2021 30/04/2021
Chuyên viên Marketing Tập đoàn CEO Hà Nội 17/03/2021 30/04/2021
Chuyên viên kiểm soát kiến trúc ( Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 01/03/2021 30/06/2023
Chuyên viên Pháp lý dự án (Vân Đồn - Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Hà Nội, Quảng Ninh 01/03/2021 30/06/2022
Kỹ sư Kinh tế xây dựng ( Quảng Ninh) Công ty CP ĐT & PT Du Lịch Vân Đồn Quảng Ninh 01/03/2021 31/07/2023
Trưởng phòng Kinh doanh Du lịch Công ty Cổ Phần Du lịch C.E.O Hà Nội 13/08/2019 30/09/2019
Phó ban Kinh doanh Tập đoàn CEO Hà Nội 12/08/2019 30/09/2019
Chuyên viên Quản lý hồ sơ dự án Tập đoàn CEO Hà Nội 12/08/2019 30/09/2019
Phó ban Pháp chế Tập đoàn CEO Hà Nội 12/08/2019 30/06/2022