• Trang chủ
  • Chi tiết tin tuyển dụng
  • Cán bộ An toàn lao động

Thông tin chi tiết

Thông tin công ty

Công ty CP Xây dựng C.E.O

Giám đốc: Ông Trần Trung Kết

Thành lập ngày 11 tháng 10 năm 2007.

Giấy phép kinh doanh số 0103020004 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VN đồng 

Trụ sở chính: Tầng 12, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 3785.7440         

Fax: 84.24. 3787.5722 

Văn phòng giao dịch: Tầng 12, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Điện thoại: 84.24 3875 7440

Emailtchc@ceoxaydung.com.vn

Website: www.ceoxaydung.com.vn - www.ceocons.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính:

-          Xây dựng;

-          Kinh doanh vật liệu xây dựng

100 người
Tầng 12, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
www.ceoxaydung.com.vn - www.ceocons.com.vn

Thông tin tuyển dụng

Cán bộ An toàn lao động
Xây dựng , An toàn lao động
Cán bộ an toàn lao động

1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ - VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ - VSMT tại các bộ phận theo biện pháp ATLĐ đã được triển khai và phổ biến

3. Tham gia xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình các biểu mẫu cho công tác ATLĐ-VSMT phù hợp với thực tế tại Công trình đang thực hiện

4. Phối hợp với Ban chỉ huy công trường kiểm tra các hồ sơ pháp lý về ATLĐ. Theo dõi và đôn đốc công tác cấp phát BHLĐ

5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động

6. Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường. 

 

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành An toàn lao động hoặc Cao đẳng Xây dựng

2. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ATLĐ các công trình xây dựng

3. Kiến thức tiêu chuẩn quy định ATLĐ; kiến thức các thiết bị bảo hộ lao động

4. Chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ cán bộ chuyên trách an toàn - bảo hộ lao động.

1. Mức lương: 10 – 15 M (Chưa bao gồm tiền ăn 1.500.000 đ/tháng, ở tại công trường)

2. Thưởng hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13

3. Du lịch hàng năm

4. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT... theo quy định của Nhà nước.

5. 03 tháng được nghỉ phép 07 ngày, Công ty chịu chi phí đi lại đối với người lao động ở ngoài địa bàn huyện Phú Quốc

Nam
Nhân viên
Hành chính
3 năm
2
Hà Nội , Quảng Ninh , Kiên Giang
Thỏa thuận
20/10/2018

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Lệ
Email: tchc@ceoxaydung.com.vn
84.24 3875 7440
84.24 3875 7440