Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

Work Location Quang Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry HSE, Surveying / Geology, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/08/2020
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 1. Bàn giao mặt bằng và mốc chuẩn cho đơn vị thi công.
 2. Phối hợp nhà thầu đo đạc tại các lô đất triển khai thi công xây dựng.
 3. Lên phương án bố trí công trình nhằm mục đích xác định vị trí mặt bằng và cao độ của các bộ phận công trình trên công trường đúng theo thiết kế được phê duyệt.
 4. Kiểm tra biện pháp trắc đạc của nhà thầu trong suốt quá trình thi công.
 5. Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị đo đạc của Nhà thầu với các yêu cầu kỹ thuật, phạm vi sai số cho phép.
 6. Kiểm tra các bảng biểu ghi chép trắc đạc của Nhà thầu và các báo cáo trắc địa cho từng công việc
 7. Trực tiếp kiểm tra cao độ, tim mốc trên bản vẽ và ngoài thực địa, giám sát nhà thầu thực hiện công việc liên quan.
 8. Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công đã phê duyệt:
 9. Phối hợp trong công tác quản lý và giám sát thi công Biệt thự, Hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị.
 10. Đảm bảo biện pháp trắc địa, ATLĐ VSMT và phòng chống cháy nổ.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành trắc địa.                                         
 2. Hiểu biết các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hiểu biết các thông tư, nghị định, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng.                                                                         
 3. Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.                        
 4. Kiểm soát và phân tích số liệu tốt. Có khả năng làm việc theo đội/nhóm, khả năng phối hợp tốt; tỉ mỉ, chi tiết, thích ứng với thay đổi và linh hoạt; Có khả năng tổ chức tốt; Có khả năng chịu áp lực cao.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.