Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ SƯ KIỂM SOÁT THIẾT KẾ MEP - PHÒNG XÂY DỰNG - CEO VÂN ĐỒN

Work Location Quang Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Arts / Creative Design, Project Management, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/12/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.
 2. Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.
 3. Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị.
 4. Kiếm tra theo dõi quá trình lắp đặt đảm bảo theo các tiêu chí kỹ thuật, quy trình lắp đặt.
 5. Phối hợp, điều phối với các phòng ban khác của BIM (Quản lý dự án, Kiểm soát bản vẽ, Quản lý chất lượng, tài chính, vật tư,... )
 6.  Thực hiện các công tác liên quan đến lưu trữ hồ sơ của dự án
 7. Nghiệm thu thiết kế hạng mục M&E.
 8. Trực tiếp thiết kế một số hạng mục công trình khi có yêu cầu của cấp trên.
 9. Tham mưu, tư vấn cho cấp trên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
 10. Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan.
 11. Các công việc chuyên môn theo phân công của Trưởng bộ phận và Ban quản lý dự án.
 12. Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.
 13. Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh.

Job Requirement

 1. Bằng cấp: Đại học chuyên ngành điện công trình và các chuyên ngành có liên quan.
 2. Kiến thức: Hiểu biết các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hiểu biết các thông tư, nghị định, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng.
 3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực chủ trì thiết kế điện công trình.
 4. Kỹ năng: Có khả năng làm việc theo đội/nhóm, khả năng phối hợp tốt; phân tích tổng hợp, thích ứng với thay đổi và linh hoạt; Có khả năng tổ chức tốt; Có khả năng chịu áp lực cao; tốc độ, quản lý nhóm, hướng dẫn và tạo động lực cho thành viên nhóm.
 5. Chứng chỉ: Hành nghề tư vấn thiết kế, Chứng chỉ ATLĐ.
 6. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy vi tính (Autocad, 3DMax, Sketchup, Excel, Word, Projector, Photoshop…).
 7. Thông tin liên hệ: Mrs Hương - email: vpvandon@ceogroup.com.vn

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.