Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ SƯ KIỂM SOÁT THIẾT KẾ KẾT CẤU - PHÒNG XÂY DỰNG - CEO VÂN ĐỒN

Work Location Quang Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Architect, Arts / Creative Design, Project Management, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/12/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý kiểm tra công tác thiết kế phần kết cấu.
 2. Kiểm soát dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, khối lượng bản vẽ.
 3. Khảo sát tính toán thiết kế kết cấu kiến trúc cho các công trình.
 4. Phối hợp với các Ban QLDA trong công tác giám sát thi công, đảm bảo công trình thi công theo hồ sơ thiết kế.
 5. Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến điều chỉnh, phát sinh, sửa đổi, bổ sung thiết kế trên công trường.
 6. Phối hợp, điều phối với các phòng ban khác của BIM (Quản lý dự án, Kiểm soát bản vẽ, Quản lý chất lượng, tài chính, vật tư,... ).
 7. Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan trong công tác bàn giao công trình cho khách hàng và bảo hành công trình sau bàn giao.
 8. Nghiệm thu sản phẩm thiết kế của nhà thầu theo từng giai đoạn.
 9. Trực tiếp thiết kế một số hạng mục công trình khi có yêu cầu của cấp trên.
 10. Tham mưu, tư vấn cho cấp trên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
 11. Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan.
 12. Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh.

Job Requirement

 1. Bằng cấp: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp và các chuyên ngành có liên quan.
 2. Kiến thức: Hiểu biết các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hiểu biết các thông tư, nghị định, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng.
 3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực kỹ sư kết cấu hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng.
 4. Kỹ năng: Có khả năng làm việc theo đội/nhóm, khả năng phối hợp tốt; phân tích tổng hợp, thích ứng với thay đổi và linh hoạt; Có khả năng tổ chức tốt; Có khả năng chịu áp lực cao; tốc độ, quản lý nhóm, hướng dẫn và tạo động lực cho thành viên nhóm.
 5. Chứng chỉ: Quản lý dự án, Hành nghề tư vấn giám sát, Chứng chỉ ATLĐ
 6. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy vi tính (Autocad, Nova, HS, Excel, Word, Projector, Photoshop, các phần mềm kết cấu …).
 7. Thông tin liên hệ: Mrs Hương - Điện thoại: 0967.933.022 - 034.894.6868 email: vpvandon@ceogroup.com.vn

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.