Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phân tích tài chính

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/09/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 
- Đánh giá hoạt động tài chính của Tập đoàn, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
- Phân tích đánh giá khả thi, các rủi ro về tài chính
- Phân tích hiệu quả lợi nhuận của từng dự án. Phân tích rủi ro tiềm ẩn và đề xuất khắc phục.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn.
- Báo cáo GĐ Ban về công tác phân tích tài chính

Job Requirement

 - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học kế toán, tài chính, các chuyên ngành liên quan. (Có chứng chỉ CPA là một lợi thế.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực phân tích tài chính
- Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, tổ chức và sắp xếp công việc, tổng hợp phân tích, thuyết trình tốt. Sử dụng thành thạo các hàm trong excel và các phần mềm kế toán.
- Địa điểm làm việc: Hà Nội

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.