Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Nhân sự - CEO Vân Đồn

Work Location Quang Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Administrative / Clerical, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/12/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng/ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
2. Kiểm soát thực hiện công tác chấm công của CBNV.
3. Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ với người lao động.
4. Tham gia tiếp nhận các nhu cầu đào tạo của các phòng/ban trong Công ty, lập các kế hoạch đào tạo, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
5. Lập báo tình hình biến động nhân sự tại Công ty hàng tháng, quý, năm.
6. Lưu giữ các hồ sơ cá nhân của CBCNV
7. Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành có liên quan
 2. Kỹ năng giao tiếp tốt, tin học văn phòng thành thạo
 3. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự, tổ chức hành chính
 4. Trung thực, nhiệt tình công tác.
 5. Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh
 6. Thông tin liên hệ: Mrs Hương - Email: vpvandon@ceogroup.com.vn

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.