Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chánh Văn phòng - CEO Vân Đồn

Work Location Quang Ninh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 31/12/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Quản trị công tác tổ chức - hành chính trong công ty, cụ thể:
1. Xây dựng chiến lược, hoạch định nhân sự cho công ty.
2. Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo.
3. Xây dựng các quy định nội bộ về chế độ, chính sách trình TGĐ phê duyệt, ban hành, hướng dẫn, đôn đốc các Phòng/Ban trong Công ty về việc thực hiện quy định của Công ty.
4. Trực tiếp phụ trách công tác đề nghị, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CBNV Công ty.
5. Phối hợp Ban QLDA về công tác an ninh, an toàn khu vực nhà Văn phòng và công trường dự án; công tác vệ sinh toàn công ty.
6. Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị, luật, hoặc chuyên ngành có liên quan.
 2. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 3. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong công ty có quy mô 500 người trở lên.
 4. Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng phân tích tổng hợp và làm báo cáo, thành thạo tiếng Anh.
 5. Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh
 6. Thông tin liên hệ: Mrs Hương - Email: vpvandon@ceogroup.com.vn

People also viewed

Survey

Which channel do you know about CEO Group Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

CEO Group Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.