Chúng tôi tìm được 144 công việc theo yêu cầu tìm kiếm.

Vị trí Đơn vị Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên An ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát An Ninh Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên Hồ bơi Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Khu vui chơi trẻ em Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phòng tập Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý thể thao giải trí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên Trị liệu Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Quản lý Spa Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên Kho Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Giám sát mua hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Kiểm soát chi phí Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Kế toán tổng hợp Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Kiểm soát tài chính Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên Y tá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Chuyên viên Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Trưởng phòng Nhân sự Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Tổ trưởng Điện Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Trợ lý Kỹ sư trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Kỹ sư trưởng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Nhân viên Lễ tân Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Phục vụ Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Nhân viên Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 31/12/2023
Tổ trưởng Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Giám sát F&B Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 29/09/2023 30/11/2023
Giám sát Pha chế Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 30/11/2023
Phụ Trách Nhà Hàng Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 30/11/2023
Trưởng bộ phận Ẩm thực Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 30/11/2023
Nhân viên May vá Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn Quảng Ninh 28/09/2023 31/12/2023